Yayınları

Yayınlar

 1. Ertaş, N.M., Küçükçelebi, A., Bozdoğan, N., Kurtay, A., Ozdil K, Celebioğlu, S. Treatment of recontracture wıth the subcutaneous pedicle rhomboid flapPlast Reconstr Surg. 2006 Apr 15;117(5):1590-8.
 2. Demir, Z., Velidedeoğlu, H., Kurtay, A., Şahin, Ü., Karamürsel, S., Çelebioğlu, S. “Tek Taraflı Yarık Dudak Burnu Deformitesinin Tedavisinde Farklı Yöntemlerin Birlikte Kullanımı”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 13 (1), 1-8 (2005).
 3. Demir, Z., Kurtay, A., Velidedeoğlu, H., Onur, M. A., Atilla, P., Taş, C., Çakar, N. “In Vivo Study to Asses the Viability and Mass Effect of Fascia Injection in Comparison With Block Fascia Graft”, Aesthetic Plastic Surgery, 29 (4), 304-309 (2005).
 4. Velidedeoğlu, H., Demir, Z. Şahin, Ü., Kurtay, A., ve Erol, Ö. O. “Block and Surgicel-Wrapped Diced Solvent Preserved Costal Cartilage Homograft Application for Nasal Augmentation”, Plastic and Reconstructive Surgery, 115 (7), 2081-2093 (2005).
 5. Demir, Z., Kurtay, A., Şahin, U., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “Hair-Bearing Submental Artery Island Flap for Reconstruction of Mustache and Beard.” Plastic and Reconstructive Surgery, 112 (2), 423-429 (2003).
 6. Aydin, M.A., Kurtay, A., Celebioglu S. A case of synovial chondromatosis of the TMJ treatment based on stage of the diseas J Craniofac Surg. 2002 Sep;13(5):670-5.
 7. Demir, Z., Velidedeoğlu, H., Kurtay, A. ve Şahin, Ü. “Travmatik Bir Pitoz Olgusu ve Cerrahi Yöntemin Belirlenmesi: Olgu Sunumu” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 10 (1), 54-56 (2002).
 8. Demir, Z., Velidedeoğlu, H., Şahin, U., Kurtay, A. ve Coşkunfırat, O.K. “Preserved Costal Cartilage Homograft Application for the Treatment of Temporomandibular Joint Ankylosis.” Plastic and Reconstructive Surgery, 108 (1), 44-51 (2001).
 9. Coşkunfırat, O.K., Velidedeoğlu, H.V., Demir, Z. ve Kurtay, A. “An Unusual Case of Hypoglossia-Hypodactyly Syndrome.” Annals Plastic Surgery, 42 (3), 333-336 (1999).
 10. Coşkunfırat, O.K., Velidedeoğlu, H.V., Bozdoğan, N., Kurtay, A. ve Demir, Z. “El Parmaklarındaki Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Adipofasyal Ters Çevirme Flebi.” Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 5(1), 29-32 (1997).
 11. Velidedeoğlu, H.V., Demir, Z., Bozdoğan, M.N., Coşkunfırat, O.K., Kurtay, A. ve Türkgüven, Y. “Uncommon Klinifelter’s variant (49, XXXXY) with cleft palate.” Annals Plastic Surgery, 39 (2), 213-215 (1997).
 12. Üstünsoy, E., Demir, Z., Coşkunfırat, K., Kurtay, A., Aksoylar, A. ve Türkgüven, Y. “Extensive Bilateral Eyelid Ptosis Caused by Xanthoma Palpebrarum.” Annals Plastic Surgery, 38 (2), 177-178 (1997).

Sözlü Bildiri ve Posterler

 1. Demir Z, Şahin, U., Kurtay, A., Karamürsel S., Demirbağ, E., Çelebioğlu, S. ‘’Vertikal SkarMammoplastiYönteminde Karşılaşılaşılan Problemler ve Çözümleri.’’ 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Adana, 2009.
 2. Demirbağ, E., S. Karamürsel, D. Tanyel, A. Kurtay, S. Çelebioğlu, “İntrakranial invazyon gösteren skalp tümörlü 8 olgudaki tedavi deneyimlerimiz”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ulusal Kongresi Özet Kitabı, 402, Antalya, 2008 (E-bildiri).
 3. Karamürsel, S., E. Demirbağ, A. Kurtay ve S. Çelebioğlu, “Serbest doku aktarımı ile getirilen fibula osteokütanöz flebinde ameloblastoma nüksü”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ulusal Kongresi Özet Kitabı,159-160, Eskişehir, 2007 (Poster).
 4. Karamürsel, S., Demir, Z., Demirbağ, E., Kurtay, A. Ve Çelebioğlu, S, “Serbest doku transferi ile penis rekonstrüksiyonu gerçekleştirilen 8 olgudaki deneyimlerimiz”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 82, Ankara, 2006 (Sözel sunum).
 5. Karamürsel, S., Demir, Z., Demirbağ, E., Kurtay, A., ve Çelebioğlu, S. “ Serbest Doku Transferi ile Penis Rekonstrüksiyonu Gerçekleştirilen 8 Olgudaki Deneyimlerimiz” 28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Cilt 1, 82, Ankara, 2006.
 6. Demir, Z., Yüce, S., Karamürsel, S., Kurtay, A., ve Çelebioğlu, S. “ Üst Göz Kapağının Kısmi veya Tam Kat Defektlerinde V-Y İlerletme Flebi Kullanımı”, 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Cilt 1, 175, Konya, 2005.
 7. Demir, Z., Demirbağ, E., Kurtay, A., Şahin, Ü., Velidedeoğlu, H., ve Çelebioğlu, S. “Asimetrik Meme Düzeltilmesinde Klinik Deneyimlerimiz”, 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Cilt 1, 63, Konya, 2005.
 8. Demir, Z., Kurtay, A., Şahin, Ü., Karamürsel, S., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “Yağ Grefti Enjeksiyonu ile Mentum Projeksiyonunun Artırılması”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu, Vücut Şekillendirme Yöntemleri, Uludağ/Bursa, 2004.
 9. Velidedeoğlu, H., Kurtay, A., Yüce, S., Üsçetin, İ., ve Çelebioğlu, S. “Stahl’s Ear Deformitesinde Yeni Bir Yöntem: Anterior Yaklaşım ve Perse String Sütür ile Onarım”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu, Estetik Cerrahide Destekleyici Girişimler, 16, Kartalkaya/Bolu, 2003.
 10. Aydin MA, Kurtay A, Celebioglu S. A case of synovial chondromatosis of the TMJ treatment based on stage of the diseas J Craniofac Surg. 2002 Sep;13(5):670-5.
 11. Kurtay, A., Kaynar, T., Şahin, Ü., Demir, Z., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “Faysal Arter Muskulomukozal Flep Uygulamalarımız”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Cilt 1, 30, Ankara, 2002.
 12. Sayılkan, S., N.M. Ertaş, İ. Üsçetin, S. Karamürsel, A. Kurtay, A. Küçükçelebi ve S. Çelebioğlu, “ Perioral Bölge Rekonstrüksiyonlarında Klinik Uygulamalarımız”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20, Ankara, 2002 (Poster).
 13. Karamürsel, S., T. Kaynar, A. Kurtay ve S. Çelebioğlu, “ Bir El Yaralanmasında 5. Parmağın Pollisizasyonu: Olgu Sunumu”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 80, Ankara, 2002 (Poster).
 14. Eroğlu, A., Velidedeoğlu, H. ve Kurtay, A. “İleri Derecede Kriptoşiası Olan Bir Olguda Yaklaşımımız”, 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Cilt 1, 99, İzmir, 2000.
 15. Coşkunfırat, K., Velidedeoğlu, H., Kurtay, A., Demir, Z., Küçükçelebi, A., Çilingir, M., Markal, N. ve Türkgüven, Y. “Tip 1 Blefarofimozis ile Çift Dudak Birlikteliği”, 19. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Kongresi, Cilt1, 233,Antalya, 1997.
 16. Velidedeoğlu, H. Şahin, Ü., Demir, Z., Kurtay, A. ve Coşkunfırat, K. “Doğranmış Kıkırdak Greftinin Kullanıldığı Primer ve Sekonder Rinoplasti Olgularının Son 5 Yıllık Değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Kongresi, Cilt 1, 51, Antalya, 1997.
 17. Coşkunfırat, K., Velidedeoğlu, H., Aksoylar, A., Demir, Z., Kurtay, A., Şahin, Ü. ve Çilingir, M. “Prominent Kulakta Anterior Yaklaşım”, SSK 50. yıl Tıp Kongresi, Cilt 1, 125, İstanbul, 1996.
 18. Çilingir, M., Velidedeoğlu, H., Bozdoğan, N., Demir, Z., Aksoylar, A., Kurtay, A. ve Türkgüven, Y. “Meme Büyütme Operasyonlarında Beş yıllık Klinik Tecrübelerimiz ve Sonuçlarımız”, SSK 50. yıl Tıp Kongresi, Cilt 1, 124-125, İstanbul, 1996.
 19. Velidedeoğlu, H., Şahin, Ü., Kurtay, A., Demir, Z., Aksoylar, A., Coşkunfırat, K. ve Türkgüven, Y. “Yüz Kontur Deformitelerinde Ortognatik Cerrahi ile Alınan onuçlar”, SSK 50. yıl Tıp Kongresi, Cilt 1, 124, İstanbul, 1996.
 20. Markal, N., Velidedeoğlu, H., Bozdoğan, N., Coşkunfırat, K., Demir, Z., Kurtay, A. ve Şahin, Ü. “Hafif ve Orta Derecedeki Pitotik ve Büyük Memelerde Sirkumareolar Yaklaşım ile Redüksiyon Mammoplasti ve Mastopeksi Uygulamaları”, SSK 50. yıl Tıp Kongresi, Cilt 1, 124, İstanbul, 1996.
 21. Velidedeoğlu, H., Bozdoğan, N., Şahin, Ü., Demir, Z., Kurtay, A., Türkgüven, Y. ve Coşkunfırat, K. “Incomplete Testicular Feminization Syndrome in Three Sisters and a New Reconstructive approach”, Plastic Surgery Educational Foundation and Turkish Society of Plastic Surgeons, International Symposium on Plastic Surgery, Vol 1, 44, İstanbul, 1996.
 22. Bozdoğan, N., Çilingir, M., Velidedeoğlu, H.V., Demir, Z., Kurtay, A. ve Türkgüven, Y. “Atipik Bir Damak Yarığı Olgusu”, 17. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Deneği Kongresi, Cilt 1, 234, Girne, 1995.
 23. Velidedeoğlu, H., Türkgüven, Y., Demir, Z., Bozdoğan, N., Şahin, Ü. ve Kurtay, A. “Seyrek Görülen Bir Klinefelter Varyantı (49, XXXXY) ve Damak Yarığı”, 17. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Deneği Kongresi, Cilt 1, 229, Girne, 1995.
 24. Bozdoğan, N., Kurtay, A., Velidedeoğlu, H., Demir, Z., Aksoylar, A., ve Türkgüven, Y. “İnfantil Maksiler Ameloblastik Fibroma”, 17. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Deneği Kongresi, Cilt 1, 180, Girne, 1995.
 25. Velidedeoğlu, H., Şahin, Ü., Demir, Z., Kurtay, A., Aksoylar, A. ve Türkgüven, Y. “Çocukluk Çağı TME Ankilozunda Kostokondral Greft ile İnterpozisyonel Artroplasti”, 17. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Deneği Kongresi, Cilt 1, 143, Girne, 1995.
 26. Velidedeoğlu, H.V., Demir, Z., Kurtay, A., Aksoylar, A., Coşkunfırat, K. ve Türkgüven, Y. “Bası Yaralarında Klinik Yaklaşımlarımız”, 15. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Cilt 1, 57, İstanbul, 1995.
 27. Bozdoğan, N., Demir, Z., Velidedeoğlu, H.V., Kurtay, A., Aksoylar, A., Coşkunfırat, K. ve Türkgüven, Y. “Göz Kapağı Rekonstrüksiyonlarında Modifiye Mustarde-Menteşe Fleplerinin Birlikte Kullanımı”, 16. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Deneği Kongresi, Cilt 1, 88, Ankara, 1994.
 28. Kurtay, A., Velidedeoğlu, H.V., Demir, Z., Karacaoğlan, N. Aksoylar, A. ve Türkgüven, Y. “Penil Hipospadias Olgularının tek Seanslı “Ducket Yöntemi” ile Onarılması”, 15. SSK Tıp Kongresi, Cilt 1, 70, Çeşme, 1994.
 29. Velidedeoğlu, H., Bozdoğan, N., Demir, Z., Kurtay, A., Coşkunfırat, K. ve Türkgüven, Y. “Doku Genişleticilerinin Klinik Uygulamaları”, 15. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Deneği Kongresi, Cilt 1, 75, İstanbul, 1993.
 30. Bozdoğan, N., Şahin, Ü., Demir, Z., Kurtay, A., Karacaoğlan, N. ve Türkgüven, Y. “Kepçekulak Düzeltilmesinde Kıkırdak Tansiyon Çizgilerine Göre “Anterior Scoring””, 15. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Deneği Kongresi, Cilt 1, 59, İstanbul, 1993.

İletişim

0 312 466 66 83
Büyükelçi Sok. No:12/10
Kavaklıdere Ankara